På transportsiden vil vi i også 2024 fortsætte den effektivisering og rationalisering som vi startede i 2022. Vi arbejder i første omgang med en yderligere kortlægning af vores indkøbsmønstre og de dertil knyttede transportmuligheder, herunder de individuelle behov og kombinerer dette med analyser af de muligheder der er for at minimere transporten fra producent til slutforbruger, målet er en ambitiøs minimering af virksomhedens samlede Co2 aftryk gennem optimeret produktion og transport.

I 2024 vil vi påbegynde en datadrevet og systematiseret opfølgning på vores miljøbelastning inden for transportområdet, herunder fokus på en øget brug af grønnere transportløsninger. Den digitale systemstøtte vil omfatte og indsamle information om alle former for transport som det enkelte produkt udsættes for i sin livstid.