Vores rejse mod transparent

Bæredygtighed

Vores rejse...

Vi identificerer os som et bæredygtigt brand. Rejsen mod et fuldt ud bæredygtigt brand er et strategisk valg og en del af vores identitet som et brand fra Hornbæk tæt på skov og natur. At passe så godt som muligt på vores planet er vigtig for os og en del af vores Eco-design projekt, hvor alle i produktudviklingsteamet uddannes løbende og gives mulighederne for at træffe-og udvikle bæredygtige produkter 

SAMARBEJDSPARTNERNE

Vores Code of Conduct er kernen i alle vores partnerskaber.

Alle vores leverandører er udvalgt på baggrund af at de kan og har underskrevet vores Code of Conduct.

Vi definerer vores CSR-mål som værende i tråd med FN´s 10 verdensmål, hvor alle vore leverandører bliver 3dje parts Auditeret af eksterne Auditerings bureauer som Amfori, BSCI, Bureu Veritas, SGS, Sedex. Alle leverandører revideres enten af os eller tredjepart for social og miljømæssig overholdelse af national CSR-lovgivning.

Vore leverandører leverer nye rapporter årligt og vi bestræber os på at besøge dem minimum en gang årligt.

PRODUKTERNE

I fuld overensstemmelse med ESG-regulativerne.

Produceres hovedsagelig i Kina. Da vores produkter er af en kompleksitet og en høj grad af funktionalitet arbejder vi med de bedste leverandører indenfor hver produktkategori. Samarbejdet er forankret i mange års udvikling af både produkter og relation. Dette sikrer en kontinuerlig kvalitetssikkerhed som er kernen i vores DNA.

Ingen af vore produkter afviger fra de krav som EU stiller i deres ESG-forordninger og vi udvikler løbende vores forretning mod en endnu grønnere fremtid. Ligeledes sikrer vi i samarbejde med vore leverandører at holde os opdaterede på REACH og udvikler løbende på vore produkter med de nye standarder. Alle vore produkter er kontroleret for Nikkel eller PFAS og er væsentlig under de tilladte grænseværdier. Vi bestræber os på kun at arbejde med genanvendt polyester, hvor det er muligt.

Fremtidens materialeudvikling er en proces vi følger tæt og tilstræber at være med til at løfte udviklingen af, ved at inkorporere dem i vore produkter.

EMBALLAGEN

Vi arbejder på at nedbringe vores Co2 miljøaftryk.

Er et område under konstant udvikling og vi ser at der kan gøres mere for at reducere forbruget, vi arbejder på at nedbringe vores Co2 miljøaftryk.

I 2019 indgik vi aftaler om håndtering af pap emballage i Tyskland, dette samarbejde kommer vi til at udbrede i EU i takt med at landene indfører de nye EU-regler, de næste lande der ved komme i gang med dette er Spanien og Grækenland. På området med plast, foregår der ligeledes en masse, især omkring engangsplast, som vi desværre anvender en del af. 

Vi arbejder konstant med at gøre vores forpakninger mere bæredygtige.  I 2024 konsolidere vi vores data på emballageområdet og sætter ambitiøse mål for fremtiden og kommer til at kunne redegøre for dette i 2025.

TRANSPORTEN

Påbegynde en datadrevet og systematiseret opfølgning på vores miljøbelastning.

På transportsiden vil vi i også 2024 fortsætte den effektivisering og rationalisering som vi startede i 2022. Vi arbejder i første omgang med en yderligere kortlægning af vores indkøbsmønstre og de dertil knyttede transportmuligheder, herunder de individuelle behov og kombinerer dette med analyser af de muligheder der er for at minimere transporten fra producent til slutforbruger, målet er en ambitiøs minimering af virksomhedens samlede Co2 aftryk gennem optimeret produktion og transport.

I 2024 vil vi påbegynde en datadrevet og systematiseret opfølgning på vores miljøbelastning inden for transportområdet, herunder fokus på en øget brug af grønnere transportløsninger. Den digitale systemstøtte vil omfatte og indsamle information om alle former for transport som det enkelte produkt udsættes for i sin livstid.

VEDVARENDE ENERGI

Vi har siden 1. oktober 2016 omlagt 100% af vores el indkøb til samtlige bygninger og installationer ejet eller lejet af koncernen, til vedvarende og CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vind- og solkraft.

Bliver grønnere...

Vi har i samme periode flyttet vores lager fra et 8000 m2 olieopvarmet lager til et 4500 m2 fjernvarmeopvarmet lager. Vi er rykket tættere på modtagehavnene, hvilket har medført kortere transport på lastbil fra havn til lager og samtidigt tættere på vores største europæiske markeder, altså kortere afstand fra lager til kunderne. Over de sidste 2 år har vi nedbragt vores egen vognpark til et absolut minimum, vi afregner i dag langt overvejende kilometerpenge til medarbejdernes egne hybrid eller elektriske biler. På hovedkontoret har vi indført zoneopdelt varmestyring, ligesom vi supplerer opvarmningen med varmepumper der kører på CO” neutral el. Vi har ligeledes på hovedkontoret udskiftet 80% af belysningen med led.